Skyvevegger

Hele veggskiver som skyves til en eller begge sider manuelt eller motorisert.
Kan leveres i flere lydverdier.

Rull til toppen