Blokkvegger

Fritthengende elementer med teleskopiske tettemekanismer. Lydverdier opp til Rw 58 dB.

Rull til toppen